Stel cookie voorkeur in

De Horizon
speciale school voor basisonderwijs

Op onze school verbreden kinderen hun eigen horizon. Ieder kind heeft zijn mogelijkheden en talenten. Op De Horizon leert elk kind: ‘Ik hoor erbij, ik kan het en ik kan het zelf’. Wij stemmen ons onderwijs af op wat uw kind kan, zodat het succes ervaart. Dat vergroot het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat.

Wanneer u kennis maakt met De Horizon valt direct de vriendelijke, ontspannen en goede sfeer op. Wij trachten basisvoorwaarden, zoals respect, veiligheid, motivatie en plezier te creëren. Met als doel dat iedereen, ongeacht achtergrond, specifieke situatie, geloofs- of levensovertuiging, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Hiervoor is het nodig dat we een open, warm en veilig schoolklimaat bieden. Een goede open en oprechte communicatie is daarbij essentieel.
Ieder kind, ouder, collega of andere betrokkene heeft het recht op belangstelling, respect, duidelijkheid, begrip, aandacht en vertrouwen.
We stimuleren verdraagzaamheid en waardering van ieders specifieke eigenheid.

In de school is er een duidelijk merkbare structuur waarin helder is wat wel en niet is geoorloofd. Wij willen onze leerlingen warmte en veiligheid bieden. Vanuit deze basis bieden we zo efficiënt en doelmatig mogelijk kwalitatief goed onderwijs, met die kennis en vaardigheden die de individuele leerling nodig heeft.

Uit de groepen

Donderdag 21 december vieren wij samen Kerst. Wij houden in iedere groep een kerstlunch van 11.00 uur tot 12.00 uur. Heeft uw kind al iets lekkers op de inschrijflijst van de klas geschreven om mee te nemen?

Belangrijk: Voor woensdag 20 december alvast een bord, bestek en beker meegeven aan uw kind.

In de middag, van 13:30 - 14:45 uur, zal er een Kerst carrousel plaatsvinden. De leerlingen bereiden voor deze middag een stukje voor, dat ze graag voor u zullen opvoeren. De kaartenverkoop voor deze gezellige middag is helaas gesloten.

 

Het team van De Horizon wenst u :

Wij zien iedereen graag dinsdag 9 december 2018 weer terug op school.