Stel cookie voorkeur in

MR

Data schooljaar 2017-2018

Donderdag 14 september: 

donderdag 23 november

donderdag 1 februari 2018

laatste keer wordt nog vastgesteld.

Vergadering samen met oudervereniging: dinsdag 24 oktober

 

De wet bepaalt dat elke school een medezeggenschapsraad (M.R.) moet hebben.

Deze M.R. behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. De M.R. heeft de bevoegdheid alle schoolse zaken te bespreken. Zij kan voorstellen doen en haar standpunt kenbaar maken aan bijvoorbeeld het bestuur van de stichting. Voor bepaalde zaken heeft het bestuur de instemming van de M.R. nodig. De M.R. van de St. -Ludgerusschool bestaat uit twee ouders en twee leden van het team. Marijn Krabbenborg en Marloes Dekkers zitten namens de leerkrachten in de M.R., Hanneke Lagers en Cindy Rots zijn de vertegenwoordigers van de ouders. Hans van Loosen zit als directeur bij de meeste punten van de MR.

De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar en staan in de agenda van Mijn Schoolinfo . De agenda hangt in de hal van de school op het prikbord. 

Leden M.R.:

Cindy Rots

ouder

Hanneke Lagers

ouder

Marloes Dekkers

 personeel

Marijn Krabbenborg

 personeel:

Hanneke Lagers is met het laatste jaar bezig binnen de MR. Ouders die interesse hebben, kunnen zich aanmelden.

Als ouder of verzorger is het altijd mogelijk een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.