Stel cookie voorkeur in

OUDERVERENIGING BS ST. LUDGERUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudervereniging van de St. Ludgerus-Zwolle is een gekozen afvaardiging van de ouders. Zij worden betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten. De oudervereniging van onze school bestaat uit de volgende mensen:
 
Voorzitter:                         Bianca Meekes
Penningmeester:                Mariel Roes
Secretaris:                         Ulrike Terbraak

Leden:                              Heino Meekes, Inge Weenink, Chantal Vergeer, Victor Halleriet en Ellis te Bogt

Afgevaardigde van school:   Irma Pasman
              
De oudervereniging bestaat uit 8 leden die worden gekozen door de ouders tijdens de algemene jaarvergadering. De leden van de oudervereniging kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 
De oudervereniging belegt één keer per jaar een algemene jaarvergadering.                                                    

De taken van de oudervereniging zijn o.a.:
het team helpen bij de uitvoering van de vele diverse (buiten)schoolse activiteiten bv. vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, laatste schooldag, spelletjes tijdens de kermis in Zwolle, activiteit voor de vastenactie, etc. Tevens verleent de oudervereniging hulp bij karweitjes op school, bv. verven van speel- en klimrekken, reparaties aan speelgoed, meubilair en gebouwen, etc.
 
Wij vragen als school een ouderbijdrage voor activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Dit zijn dus activiteiten, die niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald: diverse vieringen zoals Kerst en Pasen, Sinterklaas, knutselmorgens, schoolreisjes, de schoolkrant enz.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het is echter wel zo dat, wanneer er geen ouderbijdrage wordt betaald, de school kan besluiten het kind niet aan de activiteiten te laten deelnemen. Levert de hoogte van het te betalen bedrag problemen op, neem dan even contact op met de directeur van de school. Kinderen die na 1 januari op school komen betalen minder. Voor verdere gegevens kunt u in de schoolgids kijken.
Voor dit jaar is de bijdrage vastgesteld op € 23,00 per kind. Is uw kind na 1 januari begonnen, dan betaalt u € 10,00.

De jaarvergadering is geweest op woensdag 13 september 2017.

ACTUALITEITEN

Nieuws van de oudervereniging: