Stel cookie voorkeur in

Missie en visie van de Ludgerusschool

 

De missie van de St. Ludgerusschool is het verzorgen van goed basisonderwijs vanuit de gedachte “Met mekare veur mekare”. Deze slogan vanuit de gemeenschap Zwolle werkt ook door in ons onderwijs. Ieder is gelijk, maar niet hetzelfde. Toch maken we er met elkaar een goede en fijne leertijd van en daar draagt groot en klein zijn steentje aan bij.https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4VtBIDT7q9oKflZ7LxdF6qNlBPZ5Fhp6W1nm4hL7rdJRMkIqH

Kernwaarden van de school:

Samen:

·         Kinderen leren verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen.

·         Kinderen leren met en van elkaar, ieder op zijn of haar manier.

·         Kinderen leren de verschillen die er tussen hen bestaan (h)erkennen.

·         Kinderen leren samen te vieren, samen te beleven en te ervaren, op schoolniveau en op groepsniveau.

·         Er wordt veel van kinderen verwacht.

Zelf:

·         Kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk door zelf te kiezen, te plannen, uit te voeren en te evalueren.

·         Kinderen mogen op verschillende niveaus en naar eigen interesse werken.

·         Kinderen mogen hun prestaties tonen, resultaten vieren, trots zijn op wat ze kunnen.

·         De ontwikkeling van kinderen wordt zichtbaar gemaakt, voor henzelf en voor anderen.

·         Er worden gesprekken gevoerd met kinderen.

·         Kinderen worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen.

·         Kinderen mogen zichzelf ontplooien.

Leeromgeving:

·         Er wordt een rijke, voorbereide leeromgeving aangeboden, waarbinnen kinderen actief leren en ontdekken.

·         ICT:

-          Kinderen worden voorbereid op de maatschappij door gebruik te maken van ICT en andere hulpmiddelen.

-          Multimedia is de maatschappij, dus kinderen wordt geleerd er verantwoord mee om te gaan.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4P5CXeiM0M3hle31jcVIGx1_-0T66qh82JoEr4QRHCY3eGuRs-g

 

IDENTITEIT: Delta wil dialoogscholen, die vanuit de eigen grondslag de open dialoog voeren met alle gezindten, waarbij de waarheid van elke visie gerespecteerd wordt.

·         dialoogscholen vanuit eigen grondslag

·         solidariteit en respect voor de medemens

KLIMAAT: Het klimaat (de sfeer, de cultuur) moet in overeenstemming zijn met onze identiteit. Een ieder moet zich veilig en prettig voelen met elkaar. We hebben ook een gezamenlijke pedagogische opdracht.

·         leerling-vriendelijke en veilige scholen

·         individuele en sociale begeleiding van leerlingen.

KWALITEITSSCHOLEN: Delta wil kwaliteitsscholen, waaraan we gezamenlijk vorm moeten geven ten dienste van onze leerlingen

·         gericht op vorming van de mens en op de maatschappij van morgen

·         passend onderwijs op maat voor alle leerlingen.

 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-IPgMIHO44L9-IX-8VAFHV_29UzZmjC5-7yEKANxJRTsB4uhh4Q