Stel cookie voorkeur in

De Kringloop

Het team van basisschool De Kringloop wenst u allen een heel mooi 2017!

Basisschool De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De school telt rond de 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Het is een sfeervolle school in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem.

De school waarin we momenteel nog zitten is een noodgebouw en deze bestaat uit 2 verdiepingen waarin 2 hallen, 14 groepslokalen, een speelzaal, en diverse kleinere ruimten voor onderwijszorg, administratie en management. Naast de school bevindt zich een sporthal waar de leerlingen gymonderwijs krijgen. Zoals te zien, staan wij op de foto op het nieuwe fundament van de nieuw te bouwen school.

Het lerarenteam bestaat uit 21 leerkrachten, waaronder een Intern Begeleider (IB-er) en een Schoolopleider, die de begeleiding van de Pabo-studenten coördineert.

Onze school werkt sinds schooljaar 2013/2014 met een nieuwe overblijfregeling, het zgn. continurooster.

Voor uitgebreide informatie over onze school verwijzen we u naar de schoolgids.

Veel kijk- en leesplezier op onze website!

----------------------------------------------------

Bouw nieuwe school