Stel cookie voorkeur in

Welkom op de website van de Paasbergschool! U vindt hier veel praktische informatie over onze school en vooral ook foto’s, verslagen en nieuwsbrieven waardoor u werkelijk ziet en leest hoe het er op onze school aan toe gaat. We nodigen iedereen uit die meer van de Paasbergschool wil weten om een bezoek te brengen. Neemt u hiervoor contact op met de directeur.

Het doel van ons onderwijs is kinderen  te begeleiden van 4 tot 12 jaar. Door goed onderwijs te geven in een veilige en rijke leeromgeving willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. We  willen  kinderen naast kennis en kunde van taal, lezen, rekenen etc. ook  leren samen te leven en samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. We bieden naast cognitief gerichte lessen ook  veel activiteiten aan die vormend zijn op sociaal-emotioneel  en creatief gebied. Via maandvieringen (ook toegankelijk voor ouders), excursies, feesten, gastlessen etc. komen we toe aan kennis en zeker ook vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de toekomst; we noemen deze vaardigheden ook wel de '21th century skills'. De combinatie en het evenwicht tussen alle activiteiten maakt dat kinderen het op “De Paasberg” goed naar hun zin hebben.
We bieden leer- en leefomgeving waarbinnen zij zich kunnen ontplooien.

Wij zijn een identiteitsgebonden school (bijzonder onderwijs op christelijke grondslag). Vanuit onze christelijke identiteit hanteren wij onze normen en waarden. Wij hebben respect voor elkaar en laten daarbij de ander in zijn/haar waarde. Op De Paasbergschool  ontmoeten kinderen elkaar en leren respect te tonen voor ieders mening en achtergrond.