Stel cookie voorkeur in

Tekenbevoegd

Via Kamer van Koophandel is bekend wie tekeningsbevoegd is. Het inschrijfnummer van Delta is 41053000. De directeuren van de Deltascholen zijn niet tekenbevoegd voor levering van diensten en/of producten.