Stel cookie voorkeur in

De Kringloop

Basisschool De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De school telt rond de 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Het is een sfeervolle school in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem.

Vanaf schooljaar 2017-2018 is De Kringloop gehuisvest in een nieuw gebouw. Per september 2017 zal ook De Rakkertjes een plekje vinden in dit gebouw. Naast de school bevindt zich een sporthal waar de leerlingen gymonderwijs krijgen. 

Het lerarenteam bestaat uit 21 leerkrachten, waaronder een Intern Begeleider (IB-er) en een Schoolopleider, die de begeleiding van de Pabo-studenten coördineert. Daarnaast nog een administratrice, twee huismeesters en een schoonmaakteam.

Onze school werkt sinds schooljaar 2013/2014 met een nieuwe overblijfregeling, het zgn. continurooster.

Voor uitgebreide informatie over onze school verwijzen we u naar de schoolgids.

Veel kijk- en leesplezier op onze website!