Stel cookie voorkeur in

De Raad van Toezicht: Wie we zijn en wat we doen.

Ergens boven in het organogram van Delta staat een Raad van Toezicht. Wat doet die raad eigenlijk binnen Delta en welke mensen zitten er momenteel in? In dit artikel stelt de Raad van Toezicht zich aan u voor en leggen we uit waarom we er zijn. 

In de officiële omschrijving van de Raad van Toezicht staat dat de Raad van Toezicht toe ziet op het beleid van het College van Bestuur (Ruud Beekhuizen en Robert Hilhorst) en op de algemene gang van zaken in de stichting. Dat betekent dat we als Raad van Toezicht onder andere samen met het bestuur regelmatig de financiële en personele ontwikkelingen binnen Delta bespreken. Formeel moeten we als toezichthouder ook een aantal belangrijke documenten goedkeuren, zoals het beleidsplan, jaarverslagen en de begroting van Delta. 

Als Raad van Toezicht vinden we het daarom belangrijk om ons te informeren over wat er allemaal speelt onder de mensen die bij Delta werken. We doen dat onder andere door jaarlijks enkele Deltascholen te bezoeken, door een keer per jaar aan te schuiven bij de GMR en door jaarlijkse gesprekken met enkele directeuren. We vinden het ook belangrijk dat de mensen binnen Delta weten dat er een Raad van Toezicht is en welke mensen daar in zitten. Daarom stellen de huidige leden van de Raad van Toezicht zich nu aan u voor.