Stel cookie voorkeur in

Missie & Visie

IDENTITEIT
dialoogscholen vanuit eigen grondslag
solidariteit en respect voor de medemens
 
KLIMAAT
leerling-vriendelijke en veilige scholen
individuele en sociale begeleiding van leerlingen.
 
KWALITEITSSCHOLEN
gericht op vorming van de mens en op de maatschappij van morgen
passend onderwijs op maat voor alle leerlingen.
 
De identiteit staat momenteel hoog op de agenda. Delta wil dialoogscholen, die vanuit de eigen grondslag de open dialoog voeren met alle gezindten, waarbij de waarheid van elke visie gerespecteerd wordt.
 
Elke school zal de komende periode gevraagd worden om vanuit hun eigen grondslag vorm te geven aan de praktische realisatie c.q. praktische vormgeving van de identiteit. Dus: school geef je eigen gezicht en beken ook kleur op dit gebied!Delta wil kwaliteitscholen, waaraan we gezamenlijk vorm moeten geven ten dienste van onze leerlingen.
 
Het klimaat (de sfeer, de cultuur) moet in overeenstemming zijn met onze identiteit. Een ieder moet zich veilig en prettig voelen met elkaar. We hebben ook een gezamenlijke pedagogische opdracht.