Stel cookie voorkeur in

CLC Arnhem - iXperium

De PO besturen en de HAN zijn van mening dat zij gezamenlijk het onderwijs in de regio kunnen versterken vanuit een Community Learning Center (CLC). Deze organisatie richt zich op versterking en innovatie van het onderwijs in de regio. In haar aanpak staat de verbinding tussen “leren, innoveren, onderzoeken en technologie” centraal.
 
De samenwerking in het CLC is een logische vervolgstap na de reeds in gang gezette samenwerking tussen PO besturen op het vlak van ICT beheer en basisdiensten (de CBG (Centrale BeheerGroep ICT). Met de Hogeschool Arnhem Nijmegen wordt het samenwerkingsverband verbreed en ontstaan via het CLC nieuwe perspectieven en doelstellingen m.n. op het vlak onderwijsinnovatie, kwaliteitsborging en onderzoek.

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen

De samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en onderzoek.