Stel cookie voorkeur in

Algemeen


In het voorjaar van 2007 bezochten we het zuidoosten van Kenia om kennis te maken met enkele reeds lopende schoolprojecten in dit arme onderontwikkelde gebied. We werden al gelijk gegrepen door de grote noodzaak voor hulp in dit primitieve gebied met hoofdzakelijk boerenbevolking. We kwamen in contact met Mwena en de Mwena Primary School (althans wat voor school moest doorgaan). Deze grote school met zo’n 1200 leerlingen zat dringend om hulp verlegen. De school had maar 8 “lokalen”, die in zeer slechte staat verkeerden. Elk lokaal zat volgepropt met 80 tot 150 leerlingen die op de grond zaten wegens het ontbreken van schoolmeubilair.

Veel kinderen kregen alleen buiten les onder de boom bij gebrek aan lokalen en deze lessen gingen in de regentijd vaak niet door. Er was onvoldoende veilig drinkwater (kinderen moesten soms een halve dag verzuimen van school om een jerrycan water te halen voor thuis) en maar enkele (ook in slechte staat verkerende) toiletten.
 
Kortom: hier lag een uitdagend project voor de Delta – kinderfondsen om Mwena te helpen. We verlieten Kenia met de afspraak om een meerjarenplan op te stellen voor Mwena, dat zou gaan bestaan uit:

  • Bouwen van een goed SCHOOLGEBOUW met minimaal 20 klaslokalen. De klaslokalen moeten worden uitgerust met schoolmeubilair, schoolbord en prikbord. Daarnaast moeten er voldoende toiletten komen. 
  • Dit gebouw moet ervoor zorgen dat goed en beschut onderwijs  gegeven kan worden aan groepen van gemiddeld 50 kinderen.
  • Plaatsen van grote WATERTANKS die het water gaan opvangen van de daken van de school. Deze watertanks gaan zorgen voor voldoende veilig drinkwater voor de schoolkinderen.
  • Opstellen van een ONTWIKKELINGSPLAN samen met schoolteam en de dorpsgemeenschap om op termijn ZELFSUPPORTING te kunnen zijn t.a.v. de instandhouding van gerealiseerde voorzieningen.
  • Verbetering van de KWALITEIT VAN DE SCHOOL en verhoging van de KCPE schoolscore, waardoor (nog) meer leerlingen een vervolgopleiding kunnen volgen en hierdoor meer kansen krijgen in de toekomst.
  • Werken aan MEDISCHE VOORLICHTING EN VOORZIENINGEN, zoals preventieve voorlichting in de school en aan ouders, jaarlijkse medische onderzoeken bij alle schoolkinderen en mogelijk inrichten van een eigen medische post in Mwena.

In de loop van 2009 zijn daar de volgende belangrijke plannen bijgekomen:

  • Bouwen van een WATERVOORZIENING voor de dorpsgemeenschap voor goed drinkwater voor iedereen en water voor het vee en de gewassen op de landerijen in tijden van droogte. Deze primaire levensbehoefte is van groot belang voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van het dorp.
  • Zoeken van een sponsor voor het mogelijk opzetten van een POLYTECHNISCHE SCHOOL in Mwena.

Project Kenia