Stel cookie voorkeur in

Sponsoren

Het Delta4Mwena – project in Kenia wordt gevoed door 2 kinderfondsen, die gelieerd zijn aan Stichting Delta. Delta is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in de regio Arnhem – Achterhoek met 26 scholen (www.deltascholen.org).

De 2 kinderfondsen zijn:

 • Delta – Robert Hilhorst Fonds
  Rek.nr: NL66  INGB  0009643833
  Dit fonds is in 2003 aangeboden aan Robert Hilhorst, omdat hij 25 jaar verbonden was  aan Stichting Delta. Uitgangspunt van het fonds is hulp aan schoolkinderen in nood  wereldwijd. 
   

 • Delta – Hergo Kinderfonds
  Rek.nr: NL75  RABO 0386162689
  Dit fonds is in 2005 opgezet door Hermien Goosen bij haar aankomend afscheid als  bestuursvoorzitster van SKO Groenlo-Eibergen. Uitgangspunt van het fonds is ook  hulp aan kinderen in schoolprojecten in samenwerking met het Robert Hilhorst 

Beide fondsen vallen onder de Stichting Delta te Arnhem. Delta heeft een College van Bestuur. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr.41053000. Fiscaal nummer: 804453111 B01 Door de Belastingdienst zijn wij erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze erkenning is van belang voor onze donateurs, omdat giften aan beide fondsen hierdoor aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Wilde Ganzen ondersteunt ontwikkelings-projecten en ook ons Mwenaproject in Kenia.
 

De kinderfondsen zijn lid van Tenda Pamoja.
 

Delta bedankt Dutch Dental Care groep voor de
gratis controle en behandelingen.