Stel cookie voorkeur in

Algemeen

 

Het nieuw(st)e project van het RH Fonds gaat vanaf 2016 gerealiseerd worden in Nepal.

Wij zullen hierbij dankbaar gebruik gaan maken van de ervaringen en hulp van:

In maart 2016 gaan wij (Robert en Grietje Hilhorst) een eerste bezoek brengen aan Nepal en hierbij drie arme berggebieden/dorpen bezoeken ten noorden van Kathmandu. Na deze bezoeken willen we een keuze maken welk gebied/dorp het meest in aanmerking komt voor hulp vanuit het op te starten project.

Het project zal worden opgezet in nauwe samenspraak (en hulp) met de plaatselijke bevolking en zal intensief begeleid gaan worden door New Sadle in Nepal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen voldoende (geld-)middelen te krijgen om in ieder geval het volgende te gaan realiseren:

  • goed en veilig (aardbevingsproef) schoolgebouw zodat de kinderen allemaal naar school kunnen gaan en mogelijk hulp bij verbetering van het onderwijs (steun/voorlichting aan leerkrachten, hulp bij lesmateriaal en/of ict enz.);
  • goede watervoorziening voor in ieder geval de schoolkinderen;
  • medische post met basale medische voorzieningen en goede voorlichting m.b.t. hygiëne en voorkomen van diverse ziektes;
  • werkplaats (b.v. vilt) om de plaatselijke bevolking te helpen met inkomsten (door verkoop via de fairtrade handel) en/of verschaffen van microkredieten om zelfstandige initiatieven van inkomsten te ondersteunen.

Robert en Grietje Hilhorst

Project Nepal