Stel cookie voorkeur in

Sponsoren

Het Delta4Nepal – project in Nepal wordt gevoed door het Robert Hilhorst Fonds, die gelieerd is aan Stichting Delta. Delta is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in de regio Arnhem – Achterhoek met 26 scholen (www.deltascholen.org

Delta – Robert Hilhorst Fonds

Rek.nr: NL66  INGB  0009643833

Dit fonds is in 2003 aangeboden aan Robert Hilhorst, omdat hij 25 jaar verbonden was  aan Stichting Delta. Uitgangspunt van het fonds is hulp aan schoolkinderen in nood  wereldwijd. 

Het fonds valt onder Stichting Delta te Arnhem. Delta heeft een College van Bestuur. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr.41053000. Fiscaal nummer: 804453111 B01 Door de Belastingdienst zijn wij erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze erkenning is van belang voor onze donateurs, omdat giften aan beide fondsen hierdoor aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).