Stel cookie voorkeur in

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een praktische coachingsmethodiek, waarmee we leerkrachten kunnen ondersteunen in hun werk. Beeldcoaching is de nieuwe naam voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en komt voort uit Video Home Training.

Samen met de leerkracht analyseert de professionele beeldcoach (opgeleid SVIB-er) korte beeldopnamen die zijn gemaakt in de klas. Leidraad hierbij is de hulpvraag van de leerkracht en een vast onderdeel is de microanalyse.  De beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

De principes van de  basiscommunicatie zijn het uitgangspunt. Goed contact tussen de leerkracht en de leerling versterkt namelijk het wederzijds gevoel van competentie en vormt een belangrijke basis voor goed onderwijs. Beeldcoaching is er niet om te confronteren, maar om te reflecteren en te professionaliseren.  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over beeldopnamen in de klas, ervaren leerkrachten deze coachingsmethodiek als verrassend en verrijkend. 

Je wordt bewust bekwaam met beeldcoaching!